Samling: Havnekart

Denne serien omfatter sjøkart i store målestokker over havner og innseilinger langs norskekysten. Hensikten med Havnekartserien er å gi brukeren et detaljert bilde av dybdeforhold og kaianlegg i havnene. Alle havnekart er konstruert i Gauss konforme sylinderprojeksjon.