Om fylkeskart

Stortinget vedtok 8. juni 2017 følgende sammenslåinger av fylker:

  • Hordaland og Sogn og Fjordane
  • Aust-Agder og Vest-Agder
  • Vestfold og Telemark
  • Oppland og Hedmark
  • Buskerud, Akershus og Østfold
  • Troms og Finnmark

Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommuner ble slått sammen til Trøndelag fylke fra 1.1.2018.

Rogaland fylkeskommune, Møre og Romsdal fylkeskommune, Nordland fylkeskommune og Oslo kommune blir videreført som i dag.

Oversikt over fylkessammenslåinger og nye fylkesnavn:

Sammenslåing

Nytt fylkesnavn

Parallellnavn

Lov og forskrift

Ny fylkes-kommune fra:

Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag

Trøndelag

       

Trööndelage 
(samisk)

Forskrift
(Lovdata)

Inndelingslova
(Lovdata)

01.01.2018

Hordaland og Sogn og Fjordane

 

Vestland 

     

Forskrift 
(Lovdata)

Inndelingslova
(Lovdata)

01.01.2020

Aust-Agder og Vest-Agder

 

Agder

        

Forskrift (Lovdata)

Inndelingslova
(Lovdata)

01.01.2020

Vestfold og Telemark

 

Vestfold og Telemark

     

Forskrift (Lovdata)

Inndelingslova
(Lovdata)

01.01.2020

Oppland og Hedmark

 

Innlandet

       

Forskrift (Lovdata)

Inndelingslova
(Lovdata)

01.01.2020

Buskerud, Akershus og Østfold

 

Viken

      

Forskrift (Lovdata)

Inndelingslova
(Lovdata)

01.01.2020

Troms og Finnmark

 

Troms og Finnmark

Romsa ja Finnmárku (samisk) eller

Tromssa ja Finmarkku (kvensk)

Forskrift (Lovdata)

Inndelingslova (Lovdata)

 

01.01.2020

Kart med nye fylker og navn (jpg-format, 2,2 Mb)