Om veggkart for hytteområdene

 Et veggkart er et prydkart og skal være flott å se på samtidig som det er funksjonelt.

Veggkartene våre er basert på en Statens Kartverk sin kartdatabase N50, men vi har gjort følgende endringer for å få bedre lesbarhet og utseende på kartene:

  • Skapt mer tydelige relieff - en grunnfarge som varierer med høyden. Dette skaper også et veldig mye varmere kartutrykk. (kartene blir ikke så grå og fargeløse)
  • Fjernet UTM rutenett slik at dette ikke kommer i konflikt med tekst.
  • Tilpasset tekst og piktogrammer slik at ingenting kommer i konflikt med hverandre.

    Denne måten å foredle kart på er veldig tidkrevende og kalles gjerne for spesialkartografi. Dette er grunnen til at disse veggkartene er litt mer kostbare enn en del av de andre produktene vi selger.