Gå videre til innholdet

Vi printer i Trondheim og sender over hele landet. Du kan og velge henting i Trondheim.

Om sjøkart

Norske sjøkart på papir er organisert i ulike kartserier, hvor målestokk og innhold er tilpasset forskjellig skipsfart og brukerbehov. 
PAPIRKART: De norske sjøkartseriene omfatter standard navigasjonskart for kysten av Norge, kysten av Svalbard, havområdene og havner. Foto: Morten Brun

Norske sjøkart produseres i ulike kartserier. Sjøkartenes målestokk og innhold er tilpasset forskjellig skipsfart og brukerbehov.

Hovedkartserien består av 143 sjøkart i målestokk 1:50 000 (med noen få målestokksunntak), og dekker hele norskekysten fra Svenskegrensen til Grense Jacobselv. Kartserien er i første rekke navigasjonskart for kyststrøkene. Kartene er ofte utstyrt med såkalte spesialer i større målestokker over trange farvann. Topografien i mange av hovedseriekartene er overført fra landkartserien N50.

Havnekartserien består av 45 kart i målestokk fra 1:5 000 til 1:25 000, og dekker havner og innseilinger langs norskekysten. En del havnekart har spesialer i ytterligere større målestokker over sentrale deler av havner eller trange farvann. Havnekart gir brukeren et detaljert bilde av dybdeforhold og kaianlegg i havnene.

Kystkartserien består av 12 kart i målestokk fra 1:200 000 til 1:350 000, og dekker norskekysten fra svenskegrensen til Grense Jacobselv. Kystkartene brukes til navigering i utenskjærs seilas langs kysten, samt på fiskebankene.

Overseilingskartserien består av 12 kart i målestokk fra 1:700 000 til 1: 10 000 000, og dekker Nordsjøen, Norskehavet, Svalbard, Barentshavet, Grønlandshavet, Island, Øst-Grønland, det nordlige Atlanterhavet og Antarktis. De fleste av overseilingskartene inngår i internasjonale kartserier i regi av the International Hydrographic Organization (IHO). Kartene har også internasjonale kartnummer (INT-nummer).

Hovedkartserien for Svalbard, Jan Mayen og Bouvetøya består av 21 kart i målestokk: 1:15 000 til 1:100 000, og dekker kystnære polare strøk. Store deler av Svalbard gjenstår før området er dekket av kart i målestokk 1:100 000.

 siden norske sjøkart-serier finner du en fullstendig søkbar liste over alle Kartverkets sjøkart.

Last ned produktkatalog (pdf 2,4 MB) for norske sjøkart og nautiske publikasjoner.